ĐĂNG KÝ GIỮ SỐ


Khách hàng có thời gian 20 phút để hoàn tất một giao dịch giữ số. 1 số CMT chỉ được giữ tối đa 3 số thuê bao.

Thông tin thuê bao


Số thuê bao 0921790932
Loại thuê bao Trả trước
Phí sim trắng 25.000đ
Phí hòa mạng 50.000đ
Gói cước Sim online

Giá cước


Thoại Nội mạng = ngoại mạng = 1.500đ/phút
SMS Nội mạng = ngoại mạng = 300đ/SMS
Data PAYG 25đ/50kB
Điều kiện duy trì Mỗi tháng tiêu dùng tối thiểu 10.000đ
Hủy bỏ Tiếp tục