Nhập chính xác số cần tìm. Ví dụ: 4896999.
Hoặc nhập một chuỗi số bất kỳ. Ví dụ: 489
Để tìm số bắt đầu bằng 88, nhập vào 88*
Để tìm số kết thúc bằng 88, nhập vào *88
Để tìm số bắt đầu bằng 88 và kết thúc bằng 99, nhập vào 88*99
Để tìm số chứa 88, nhập vào *88*
Để tìm số chứa 88 và 99, nhập vào *88*99*
Số bạn nhập sẽ được ghép với đầu số bạn chọn
Danh sách số đẹp
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, CSKH của Vietnamobile sẽ kiểm tra trạng thái số thuê bao và liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất
Không có số đẹp
Không có số đẹp
Không có số đẹp